Chào mừng bạn đến với trang CAPTCHA của Thành viên:Mongrangvebet.

Sau đây là câu trả lời (Viết cái này ra để tránh bị lộ đáp án trong hộp thoại tóm tắt, nếu bạn truy cập bằng máy tính) :))

Quay về trang câu hỏi tại đây.


SAI BÉT

Một nửa sự thật không bao h là sự thật - said Chúa tể sự thật