Thành viên:mxn/Lời nhắn

Trang này bao gồm vài lời nhắn cho người khác ở đây, như là khi mới bắt đầu đóng góp, hay mới được quyền quản lý. Tôi tạo ra trang này để có thể nhắn lời chúc mừng nhanh và tiện hơn. Nếu bạn muốn nhắn lời cho tôi, xin bạn nhắn nó ở trang thảo luận của tôi. Cám ơn.

Ngừng lại!

Lưu ý: Xin mọi người đừng sử dụng những tiêu bản loại này thẳng khi nhắn lời, tại sử dụng như vậy thì sẽ làm máy móc trở ngại. Thay vì đó, xin bạn dùng cách subst (viết tắt cho "substitute"). Chỉ phải bỏ subst: trước tên của tiêu bản, thì phần mềm sẽ thay mã tiêu bản cho cả nguyên văn của tiêu bản đó. Làm như vậy thì phần mềm không phải tính toán nhiều mọi lần khi bạn mở lên những trang có tiêu bản.

Hoan nghênhSửa đổi

Welcome to the Vietnamese Wikipedia! We have a bunch of English speakers here, so if you need anything but don't speak Vietnamese, feel free to visit our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Chào tên của thành viên, và hoan nghênh bạn đã tham gia vào cộng đồng Wikipedia tiếng Việt! Tôi là một người quản lý ở đây; hễ lúc nào bạn muốn hiểu thêm về dự án, mời bạn nhắn tin vào trang thảo luận của tôi.

Bạn có thể bắt đầu đóng góp vào dự án ngay bây giờ: mời bạn viết bài mới hay bổ sung thêm vào bài đã có. Dưới đây là một số liên kết có thể có ích cho bạn:

Bạn có thể tham khảo và xem qua một số bài đã có để biết cách tạo một mục từ hợp lệ. Dù là viết bài mới hay đóng góp vào những bài đã có, rất mong bạn lưu ý về quyền tác giả. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần thêm trợ giúp, mời vào bàn giúp đỡ.

Bây giờ bạn đã có một trang cá nhân để giới thiệu mình và lưu những thông tin cá nhân trong quá trình làm việc với Wikipedia. Bạn cũng có trang thảo luận này để cho những người khác có thể nhắn tin cho bạn. Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã (~~~~) để chúng tôi dễ biết ai để trả lời đến.

Rất mong cộng tác với bạn để phát triển dự án thêm. Xin cám ơn. 

 – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 03:50, 14 tháng 7 2005 (UTC)

{{subst:Thành viên:Mxn/Lời nhắn/Hoan nghênh|tên của thành viên}}
tên của thành viên
Không cần, chỉ định nếu bạn biết tên thật của họ (có thể do trang cá nhân).

Quyền quản lýSửa đổi

Chào thành viên,

Tôi rất vui là bạn mới được quyền quản lý, theo những điều lệ ở đây. Vì bạn đã gia nhập với dự án này lâu rồi, bạn chắc đã biết cách giúp đỡ ở đây, nhưng mà nếu bạn muốn hỏi về những cái công cụ đặc biệt của các quản lý ở đây, xin mời bạn hỏi chúng ta nhé!

 – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 21:50, 9 tháng 7 2005 (UTC)

{{subst:Thành viên:Mxn/Lời nhắn/Quyền quản lý|thành viên=tên của quản lý mới}}

Lưu ý: Tôi đang học tiếng Việt, cho nên tôi dịch qua tiếng Việt chưa giỏi lắm đâu. Hễ bạn thấy tôi dịch gì sai, xin bạn báo cho tôi và sửa lỗi đó. Cám ơn!