Chào {{{thành viên}}},

Tôi rất vui là bạn mới được quyền quản lý, theo những điều lệ ở đây. Vì bạn đã gia nhập với dự án này lâu rồi, bạn chắc đã biết cách giúp đỡ ở đây, nhưng mà nếu bạn muốn hỏi về những cái công cụ đặc biệt của các quản lý ở đây, xin mời bạn hỏi chúng ta nhé!