Thành viên:Mxn/Rambot/Boilerplate 2/Nguồn

{{{short name}}} là một {{{long type}}} ở tiểu bang [[{{{state}}}]], Hoa Kỳ.

Địa lýSửa đổi

Nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi[[Thể loại:{{{category type}}} của {{{state}}}]]

[[en:{{{short name}}}, {{{state}}}]]