Luật gia, tham gia tư vấn, tuyên truyền pháp luật cộng đồng từ năm 2010.

Fan hâm mộ, độc giả trung thành của truyện tranh từ năm 1997.

Kinh nghiệm biên - phiên dịch (truyện tranh, tiểu thuyết, bài hát, thơ cho trẻ em, dự án Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật, sách...) từ những năm 2000.