Họ và tên: Nguyễn Đức Nam

Sinh năm: 1986

Quốc tịch: Việt Nam

Sở thích: Đọc sách

Ngành nghề: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư mô phỏng kỹ thuật

Đơn vị công tác: Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình [1] Chức vụ: Tổng thư ký Hội Địa kỹ thuật trẻ Trống Đồng[2]

  1. ^ “VSSMGE.ORG”.
  2. ^ “Hội Địa kỹ thuật trẻ Trống Đồng”.