Ngôi sao đôi là tài khoản mới của thành viên cũ. Vui lòng đừng làm phiền tôi. Tôi chỉ viết bài không hứng thú nói chuyện với ai, nhất là quản trị viên. Xin đi cho !