ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.

Tôi sẽ quay lại vào 25 tháng 8 năm 2025! Hẹn gặp lại ~~~~~~