{{Thông tin nhân vật | Tên = Ngọc Sơn | hình = | alt = | chiều cao = | cân nặng = | ghi chú hình = | tên khai sinh = | ngày sinh = 01-08-1996 | nơi sinh = Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An | ngày mất = | nơi mất = | quốc tịch = Việt Nam | tên khác = | năm hoạt động = | nổi tiếng = | notable_works = | cỡ chữ ký = | chữ ký = | website = | giải thưởng = | tiền nhiệm = | mẹ = | cha = | con cái = | người hôn phối = | đảng phái = | kế nhiệm = | quốc gia = | nhiệm kỳ = | tiêu đề = | quê quán = | tổ chức = | công việc = | học vấn = | học vị = | dân tộc = | cư trú = | an táng = | tên gốc = | cỡ hình = | nguyên nhân cái chết = Nguyễn Ngọc Sơn