Họ tên : Nguyễn Thanh Huấn. Sinh năm : 1973. Hiện đang công tác tại UBND quận Tây Hồ, Hà Nội.