Nguyen01
Tên đầy đủ: Nguyễn Viết Thắng
Năm sinh: 1961. Quê Hà Tĩnh. Hiện ở Hà Nội.
Trình độ: Tốt nghiệp DH Văn Hóa, DH Kinh tế tại LX cũ. Luận án tiến sĩ: Văn hóa Thế giới; Thống kê xuất bản.
Về VN năm 2004. Hiện dịch thuật và biên soạn sách.
Sách đã in:
-Omar Khayyam. Thơ Rubaiyat. Nxb Văn học 2004
-Sergei Esenin. Thơ và trường ca. Nxb Hội nhà văn 2005
-Taras Shevchenko. Thơ. Hội đồng dịch, Hội Nhà văn VN.
-Các nhà văn giải Nobel. Nxb Giáo dục 2006 (Biên soạn chung với 3 người khác)
-Các nhà thơ giải Nobel. Nxb Lao động 2006 (Dịch phần lớn tác phẩm của 31 nhà thơ Nobel)
-Các nhà văn Nga giải Nobel. Nxb Lao động 2007 (Tham gia chung với những người khác)
Và khoảng 30 đầu sách dịch và sáng tác khác sẽ in dần dần khi có điều kiện.
Tôi đã tham gia với Wikipedia khoảng dăm chục bài viết. Xét theo những gì mà tôi đã có (đã in hoặc chưa in ở đâu) tôi có thể tham gia khoảng 300 -500 bài về Văn học và Văn hóa Thế giới.

Huy chương Sửa đổi

  Xin tặng Nguyen01 một ngôi sao nhỏ vì những đóng góp tích cực của bạn dành cho Wikipedi. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và trợ giúp thật nhiều cho Wikipedia. Thân mến  --minhhuy *= (thảo luận) 10:31, ngày 7 tháng 8 năm 2009 (UTC)
  Huy chương Văn học
Tôi xin trân trọng tặng bạn một huy chương văn học vì những đóng góp đặc biệt của bạn về lĩnh vực văn học thế giới, chúc bạn vui vẻ và có thêm nhiều đóng góp.-- 163.173.9.3 (thảo luận) 09:38, ngày 27 tháng 3 năm 2012 (UTC)