System-users.svgTên người dùng này là một tài khoản thay thế của Nguyenquanghai19.
ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.
Nơi ở Hà Nội, Việt Nam
Sinh ra Thế kỷ 20
Quốc tịch Việt Nam
Nơi sinh Hà Nội, Việt Nam
Lớn lên Hà Nội, Việt Nam
Ngôn ngữ nói tiếng Việt
Eucalyp-Deus Mountain.png Sở thích
Sở thích chung Bóng đá
Wikipedia-logo.png Wikipedia
Tham gia Wikipedia từ 1 tháng 2, 2021 (tiếng Việt, đăng nhập)