Tên tiếng Nhật: Trúc Nội Lưu Hậu

Tên tiếng Nga: Mikhail Sergeevich Troshin

Thực tập sinh các môn Hán học, Hoa Kỳ học, Nga học, Triều Tiên học, Nhật Bản học và Pháp học tại Kagoshima (Nhật Bản) và Chicago (Hoa Kỳ)