Thành viên:Phac/Snippet/Thân mến

(đổi hướng từ Thành viên:P.T.Đ/Snippet/Thân mến)
Trang đổi hướngĐây là một đổi hướng từ một trang đó đã được di chuyển (đổi tên). Trang này được giữ lại dưới dạng một trang đổi hướng để tránh phá vỡ các liên kết, cả bên trong và bên ngoài, có thể đã được liên kết tới tên trang cũ.