Thể loại:Trang đổi hướng từ việc di chuyển

Thể loại này chứa các trang đổi hướng từ việc di chuyển/đổi tên trang dùng {{R from move}} Các đổi hướng này đựoc sử dụng để tránh phá vỡ các liên kết, cả bên trong và bên ngoài, có thể đã được liên kết tới tên trang cũ.

rcat được sử dụng để gắn thẻ đổi hướng và điền vào thể loại này, {{R from move}}, được tự động thêm vào đổi hướng dẫn do việc di chuyển/đổi tên trang. Đổi hướng cũ hơn từ di chuyển trang vẫn có thể cần phải được gắn thẻ thủ công.


Thể loại con

Thể loại này gồm 14 thể loại con sau, trên tổng số 14 thể loại con.

Trang trong thể loại “Trang đổi hướng từ việc di chuyển”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 38.515 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

0–9

(Trang trước) (Trang sau)

Tập tin trong thể loại “Trang đổi hướng từ việc di chuyển”

23 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 23 tập tin.