Tên đầy đủ: Phạm Anh Việt Ngày sinh: 07/03/1985 Facebook: www.facebook.com/vietpham8