Họ và Tên : Phạm Hoàng Long , sinh năm 2000, quê quán tại Ninh Bình hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang theo học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại trường đại học Hùng Vương TP.HCM