Chào bạn,

Tôi đã biết wikipedia cách đây 3 năm. Sự phát triển vượt bậc của nó khiến tôi nhận ra rằng, lẽ ra, tôi phải tham gia dự án này sớm hơn. Hy vọng, có thể đóng góp một điều gì đó hữu ích cho wikipedia. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để tuyên bố một điều gì đó. Trước khi phát ngôn, hãy cứ hành động trước đã.