Đóng góp trên Wikipedia tiếng ViệtSửa đổi

Bài đã tạo trên Wikipedia:Sửa đổi

Các đóng góp khác:Sửa đổi

  • Đóng góp lớn, đóng góp nhỏ, chỉnh sửa văn phạm, ngữ pháp, câu cú, chính tả, thêm dời các thể loại, trang trí làm đẹp, thiết kế bảng thông số cho nhiều trang khác.
  • Thiết kế và tạo ra nhiều bản mẫu (tiêu bản) cho các thể loại chính và cả các thể loại sơ khai, chủ đề, và thành viên.