Xin chào, tôi là một người Indonesia. Tôi không biết viết và đọc bằng tiếng Việt, nhưng Google sẽ giúp tôi. Để xem trang người sử dụng có nguồn gốc của tôi, xin vui lòng truy cập vào liên kết này.. Cảm ơn. :) Reindra (thảo luận) 07:30, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)