Robbot
Người chủ Rob Hooft
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
10 tháng 5, 2004
165
Chưa có

Robbot là một con rô-bô được Rob Hooft, Andre Engels, và một số người khác tạo ra, và vận hành bởi Andre Engels. Nó được dùng để thêm và sửa những liên kết giữa ngôn ngữ.


Robbot is a robot, written by Rob Hooft, Andre Engels and others, and operated by Andre Engels. It is used to add and correct interwiki-links.