Tạo acc này chủ yếu để dịch thông tin về Corda. Ai cần thảo luận liên hệ : sis.mo_on@yahoo.com hoặc hang.selene@gmail.com (Fan Corda càng vui có gì làm quen luôn ^^)