Chào mọi người. Mình là Somatostatin, một hormone ức chế hormone tăng trưởng. (Do mình chỉ cao 1 mét 50 :(( ) Mình mới vào wiki nên còn nhiều bỡ ngỡ. Mong được mọi người giúp đỡ

Đang bị cúm mùa nên dịch mấy bài cúm cho bõ tức :((