Tui rất thích đọc Manga và ăn bún riêu. Tui thích đóng góp cho Wikipedia trở nên tốt đẹp hơn