Bỗng nhiên ta gặp lại ta

Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian.