Male.svgThành viên này là nam giới.
2002 Thành viên này sinh năm 2002.
Ben Thanh market 2.jpg

Thành viên này là người
Thành phố Hồ Chí Minh