Noia 64 apps karm.svg Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 17 năm và 28 ngày.
viThành viên này nói tiếng Việt như gió.
Water drop.svgThành viên này đang bị trầm cảm.