Noia 64 apps karm.svg Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 17 năm, 9 tháng và 6 ngày.
viThành viên này nói tiếng Việt như gió.
Water drop.svgThành viên này đang bị trầm cảm.