Tên Thành Viên : Tony Tran ( English name)

                Tran Tony ( Vietnaemse name)

Cúc cù cu !!! Mệt quá không còn time để viết bài nữa, Viết bài cứ như Ca sĩ Phương Linh , bị gọi là Hoa Ăn Thịt Người ,,,Buồn......