Trương Vô Cực
Sáng tạo ra bởi Kim Dung
Xuất hiện trong Võ Đang 2
Thông tin cá nhân
Giới Nam giới
Kết giao
Bang, phái Thiếu Lâm Tự
Võ Đang (không chính thức)
Sư phụ Trương Tam Phong
Võ công
Khinh công Thái cực quyền
Thái Cực Kiếm
Nội công Thái Cực Thập Tam Thức
Thái Cực Thập Tam Thức

Trương Vô Cực là tên nhân vật nam chính xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Võ Đang 2 của nhà văn Kim Dung.