Những bài đã tạoSửa đổi

Alice, Bà Công tước xứ Gloucester

Sarah, Bà Công tước xứ York

Caroline xứ Brunswick

Mary Adelaide xứ Cambridge

Albert Victor, Công tước xứ Clarence và Avondale

Phối ngẫu của Quốc vương Anh

Nữ Nam tước Louise Lehzen

Vương tử John của Vương quốc Anh

Mary, Công chúa Hoàng gia và Bá tước phu nhân xứ Harewood

Abdul Karim (the Munshi)

Augusta xứ Saxe-Gotha

Charlotte xứ Mecklenburg-Strelitz

Lady Flora Hastings

Alice Keppel

Những bài đã tham gia sửa đổiSửa đổi

Tính hợp pháp của Nữ vương Victoria

Mary xứ Teck

Vương phi xứ Wales

George IV của Liên hiệp Anh và Ireland

Anne, Công chúa Hoàng gia

Elizabeth Bowes-Lyon

Công chúa Marina của Hy Lạp và Đan Mạch

Vương tế Philip, Công tước xứ Edinburgh

Vương tôn William, Công tước xứ Cambridge

Nữ vương Victoria

Charles, Thân vương xứ Wales

Victoria & Abdul: Nữ hoàng & tri kỷ

Kế hoàng hậu

Thân vương phi Kiko

Catherine, Công tước phu nhân xứ Cambridge

Công chúa Charlotte xứ Wales

Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex

Trần Đăng Thị Đồng

George III của Liên hiệp Anh và Ireland

Alice xứ Battenberg

Alexandra của Đan Mạch

Meghan, Công tước phu nhân xứ Sussex

Victoria xứ Saxe-Coburg-Saalfeld

Diana, Vương phi xứ Wales

George V

Nguyễn Thị Nhậm

Hoàng tử Louis xứ Cambridge

Hoàng tử George xứ Cambridge

Bản mẫu:Hoàng gia Anh và Khối thịnh vượng chung

Công chúa Eugenie

Công chúa Beatrice

Viktoria, Hoàng hậu Đức

Camilla, Bà Công tước xứ Cornwall

Hoàng gia Anh

Công chúa Anh

Quý tộc Anh

Hoàng tử Richard, Công tước xứ Gloucester

Elizabeth II

Maud của xứ Wales

Thân vương xứ Wales

Thiệu Trị

Royal Highness

Niramon Aunprom