CẦN PHẢI GÌN GIỮ VỐN TỪ VIỆT CỔ Dân tộc Việt nam đã trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc ,văn hóa của người phương bắc (chủ yếu là của người Hán) việc hán hóa kéo dài như vậy nên đã có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn hóa của dân tộc.Trong đó ngôn ngữ tiếng Việt đã bị lai căng rất nhiều.Chính vì vậy để gìn giữ được bản sắc dân tộc thì người việt cần phải có một cách nhìn rõ ràng về ngôn ngữ và chữ viết.Câu hỏi đặt ra hiện tại chủng tộc người Việt thật sự chiếm bao nhiêu phần trăm trong mỗi con người Việt Nam hiện tại. Văn hóa làng xã của người việt cổ cầ phải đựoc chứng minh bằng những nghiên cứu khoa học khách quan.Chúng ta cần phải định nghĩa đầy đủ hơn về dân tộc Việt Nam để tăng thêm mối đoàn kết dân tộc và khẳng định truyền thống lâu đời của Dân tộc Việt(Dân tộc vệt trong lòng Bách Viêt)

Trải qua suốt bề dài lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm,người Việt mặc dù thường xuyên bị ảnh hưởng nền văn hóa Trung Hoa song ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thường xuyên ở trong tim mỗi người Việt.Những phong tục tập quán khác hẳn với người Hán,tiếng nói ngôn ngữ riêng biệt mặc dù kẻ thù đã nhiều lần cố tình đồng hóa hơn ngàn năm trước.Giờ đây hơn bao giờ hết khi mà dân tộc Việt Nam đã độc lập tự chủ thì tiếng Việt cần phải được phát triển và củng cố.Cần phải có những con người tâm huyết tới vấn đề này là viết thành hệ thống sách,văn tự cụ thể để phổ cập đại chúng toàn thể người Việt.Một đặc điểm thấy rõ mặc dù thế giớ cộng đồng ngày nay đang hòa nhập ngôn ngữ các dân tộc có sự đan xen ,chính vì thế ta cũng cần phải có những khoảng không gian riêng giành cho tiếng Việt.
Tăng cường sử dụng tiếng Việt trong những tình huống cho phép,có những cuộc thi thiết thực về phong trào tìm hiểu tiếng Việt, mở rộng để quảng bá tiếng Việt ra khắp năm châu,đó cũng chính là góp phần gìn giữ vốn từ Việt cổ!