VanBot
Người chủ Victor Anyakin
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
17 tháng 2 năm 2008
71
Chưa có

Hello, I am a wiki-bot of the Victor Anyakin.

Additional and up to date information is on the ukrainian user page: uk:Користувач:VanBot.