Mở trình đơn chính

Vinh Minh là một người yêu thích công nghệ.