Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)Cool! Way to go!

Vuara (thảo luận) 21:09, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)