Thành viên này rời khỏi Wikipedia vì:

  • BQV làm ăn không bài bản, không có quy định, luật, hành xử giang hồ.
  • BQV o ép thành viên.

=> Chúc Wiki phát triển với những BQV kém tư duy như thế.