Thái trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Quốc gia Thái Lan nằm tại khu vực Đông Nam Á
  • Dân tộc Thái, sống tại Thái Lan, Trung Quốc hoặc Việt Nam
  • Tiếng Thái: Ngôn ngữ ở Thái Lan

Xem thêmSửa đổi