Sái Thanh hầu (chữ Hán: 蔡聲侯; trị vì: 471 TCN-457 TCN[1]), tên thật là Cơ Sản (姬產), là vị vua thứ 23 của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Thanh hầu
蔡聲侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Trị vì471 TCN - 457 TCN
Tiền nhiệmSái Thành hầu
Kế nhiệmSái Nguyên hầu
Thông tin chung
Mất457 TCN
Trung Quốc
Hậu duệSái Nguyên hầu
Tên thật
Cơ Sản (姬產)
Thụy hiệu
Thanh hầu (聲侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Thành hầu

Sái Thanh hầu là con của Sái Thành hầu - vua thứ 22 nước Sái. Năm 472 TCN, Sái Thành hầu mất, Cơ Sản lên ngôi, tức là Sái Thanh hầu.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Sái trong thời gian ông làm vua.

Năm 457 TCN, Sái Thanh hầu mất. Ông ở ngôi được 15 năm. Con ông là Sái Nguyên hầu lên nối ngôi.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia