Thánh Giacôbê

trang định hướng Wikimedia

Thánh Gia-cô-bê hay Gia-cơ (tiếng Anh: James, tiếng Pháp: Jacques, tiếng Tây Ban Nha: ⟨SanTiago) có thể đề cập tới:

Xem thêm

sửa