Thánh Martino

trang định hướng Wikimedia

Martino (hay Martin) là tên của một số vị thánh trong Kitô giáo, bao gồm: