Thánh Linh

(Đổi hướng từ Thánh Thần)

Thánh Linh, còn gọi là Thánh Thần (tiếng Anh: Holy Spirit hay Holy Ghost), là một thuật ngữ xuất hiện trong các bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Việt (và tiếng Anh), nhưng được các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham hiểu theo các cách khác nhau.[1][2]

Mô tả Chúa Thánh Linh theo Kitô giáo dưới hình bồ câu, bởi Gian Lorenzo Bernini, tại mái vòm Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Danh hiệu trong tôn giáo
Hào quang.jpg
Phật & Phật Mẫu
& Phật tổ
Duyên Giác Phật & A-la-hán
& Thanh Văn
Đại bồ tát & Bồ tát nhỏ
& Bồ tát
Tiên / Tiên nữ
Thứ Tiên / Đại Tiên / Tiểu Tiên
Thánh & Thánh Mẫu
Thánh nữ & Thánh Thần & Thánh cậu
Trung Thánh &
Đại thánh & Tiểu thánh
Chúa & Nữ Chúa
Chúa Con & Chúa Cha
Thần & Á thần
Mẫu thần & Nữ thần
Tiểu Thần & Trung Thần &
Đại Thần

Do Thái giáoSửa đổi

Kitô giáoSửa đổi

Hồi giáoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ John R. Levison The Spirit in First-Century Judaism 2002 p65 "Relevant Milieux: Israelite Literature: The expression, holy spirit, occurs in the Hebrew Bible only in Isa 63:10-11 and Ps 51:13. In Isaiah 63, the spirit acts within the corporate experience of Israel…"
  2. ^ Emir Fethi Caner, Ergun Mehmet Caner. More than a prophet: an insider's response to Muslim beliefs about Jesus and Christianity ISBN 9780825424014 2003 p43. In Surah al-Nahl (16:102), the text is even more explicit: Say, the Holy Spirit has brought the revelation from thy Lord in Truth, in order to strengthen those who believe and as a Guide and glad tidings to Muslims."