Mở trình đơn chính
Thượng úy Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng úy Công an nhân dân Việt Nam

Thượng úy là quân hàm do Pyotr Đại đế của Nga đặt ra. Hiện chỉ có một số nước bị ảnh hưởng của Nga (hay Liên Xô) là sử dụng quân hàm này.

Thông thường ở đa số các nước trên cấp trung úy là cấp đại úy.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam quân hàm này là quân hàm cao nhất dành cho sĩ quan chỉ huy ở cấp trung đội và có thể đảm nhiệm chức đại đội trưởng hoặc đại đội phó.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi