Thạch Bàn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thạch Bàn có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: