Thảo luận:Ô sin

There are no discussions on this page.

Mục từ này nên để nói về đối tượng đề cập ban đầu là bộ phim truyền hình nhiều tập của Nhật Bản, còn nghĩa hiện tại nên cho vào định hướng vì chỉ là từ phái sinh. Nguyễn Thanh Quang 15:01, ngày 6 tháng 6 năm 2006 (UTC)

mục từ này thì khác gì với người giúp việc đâu mà phải có bài riêng vậy.Jspeed1310 (thảo luận) 07:21, ngày 27 tháng 2 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Ô sin”.