Thảo luận:Đầu tư mạo hiểm

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Đơn giản là tôi trong đề tài Sơ khai?

Sơ khai?

sửa

Xóa hết thông tin cũ sì của bài này rồi gắn biển sơ khai được không? tại bài này còn đang bị dịch máy không nguồn. Cứ để như thế này chỉ có hai từ "rất tệ" Yellow Diamonds 04:21, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời

@Yellow Diamonds   Đồng ý – I am I (thảo luận) 04:23, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Đầu tư mạo hiểm”.