Thảo luận:Đặng Thế Phong

Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Docteur Rieux trong đề tài Ảnh
Dự án Âm nhạc Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.
Dự án Âm nhạc
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Untitled sửa

Tôi không rõ là có phải đối với bài viết nào về những người đã mất thì dùng từ Ông (hoặc Bà) không ? (Mặc dù người đó mất lúc còn trẻ) Casablanca1911 03:22, ngày 12 tháng 1 năm 2006 (UTC)Trả lời

Bí thì dùng nhạc sĩ thay cho từ ông. 陳庭協 04:30, ngày 12 tháng 1 năm 2006 (UTC)Trả lời

Thực ra những thông tin về số lượng sáng tác của Đặng Thế Phong rất mơ hồ. Theo Phạm Duy thì Đặng Thế Phong còn một bài nữa là Sáng Rừng. Cách đây đã lâu tôi có đọc một tài liệu thì họ thống kê có tới gần 10 bài tất cả. Nhưng tất cả những thông tin đó đều không chắc chắn, vì vậy chúng ta vẫn nên coi Đặng Thế Phong chỉ có 3 nhạc phẩm mà thôi.

Còn về bài báo của Tiền Phong, tôi mới đọc vài dòng đầu đã thấy vài chỗ sai. Ví dụ: Vạn Cổ Sầu là Giọt Mưa Thu chứ không phải Con Thuyền Không Bến, Đặng Thế Phong mất nắm 24 tuổi chứ không phải 22.

Chúng ta nên kiểm chứng lại những thông tin trên.

Theo tôi các nghệ sĩ, nghệ nhân , nhạc sĩ, ca sĩ (nói chung có chữ sĩ) còn trẻ thì dùng chữ anh/chị, tên, tước, và biệt hiệu, biệt danh vẩn OK. Thêm cho nữ đôi khi dùng cô cũng chưa sao! LĐ

Bài trên Tiền phong mới đăng nên chưa có ai phản hồi. Ngoài những thông tin đã được kiểm chứng chính xác (ĐTP có 3 bài) thì chúng ta vẫn đưa thông tin khác vào bài được (kể cả tin về bài Sáng rừng), miễn là ghi rõ nguồn. Avia (thảo luận) 02:58, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)Trả lời

Ảnh sửa

Có một vài ảnh rất cũ (tất nhiên) chân dung nhạc sĩ Đặng Thế Phong được lưu hành phổ biến trên mạng. Không biết có thể coi nó đã hết bản quyền để đưa vào bài viết như trong Nam CaoVũ Trọng Phụng không?--Docteur Rieux 02:49, ngày 21 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời

Sáng rừng ? sửa

Bài này hình như của Phạm Đình Chương, ông Phạm Duy lộn rồi quycuocthat

Quay lại trang “Đặng Thế Phong”.