Thảo luận Wikipedia:Dự án/Tiểu sử

Thảo luận đang diễn ra

Đọc mấy chữ "chớp thời cơ" gợi ý là lối viết không mang tính khách quan của tài liệu sưu tra.108.202.2.201 (thảo luận) 14:25, ngày 28 tháng 6 năm 2014 (UTC)[1]

Tra loi giumSửa đổi

ở trang giuse trương cao đại thì theo nguồn khác [2] ông định cư tại TBN và mất ở đó mà? thảo luận quên ký tên này là của 116.100.7.193 (thảo luận • đóng góp).


Cho xin bo sung them la Ngai Nguyen Duc Trung con co ten la Nguyen Phuoc Trung. Ben giong toc Nguyen Van cua toi, ong thuy to Nguyen Quy Kiem la con cua Ngai Nguyen Phuoc Trung va la em ruot cua Nguyen Van Lang. Nguyen Van Lang la cha cua Nguyen Hoang Du va la ong noi cua Nguyen Kim. Phai nay sau la to cua giong ho Chua Nguyen va cac vi vua Nha Nguyen..

  1. ^ phi công Chữ
  2. ^ GM truong cao dai
Quay lại trang dự án “Dự án/Tiểu sử”.