Thảo luận:Đế quốc Anh

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Yongle the Great trong đề tài Cứ chép sách

Cứ chép sách

sửa

Đoan thông tin này chép từ Sách sử 10, coi được không, tiếng Việt chỉ biết chép không hay sao?--Yongle the Great (thảo luận) 08:29, ngày 10 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Văn phong lạ quá

sửa

văn phong không được tốt lắm, đọc giống như dùng google để dịch

Quay lại trang “Đế quốc Anh”.