Thảo luận:Đế quốc Sasanian

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Greenknight dv trong đề tài Tên bài
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tên bài sửa

Tên bài nên đổi từ Nhà Sassanid thành Đế quốc Sassanid thì sẽ rõ nghĩa hơn. Cách gọi theo lối hoán dụ này (lấy bộ phận để chỉ toàn bộ, ở đây là lấy tên triều đại để chỉ toàn quốc gia mà triều đại đó cai trị) theo mình thì chỉ nên dùng với một số trường hợp đã quen thuộc ví dụ như Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê hay Nhà Đường, Nhà Minh... thôi.--Greenknight (thảo luận) 15:23, ngày 25 tháng 9 năm 2012 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Đế quốc Sasanian”.