Thảo luận:Định lý Apollonius

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Boy loveless trong đề tài Apolloni?

Apolloni?Sửa đổi

Ông Apolloni này có phải là ông Apollonius của Perga không? Mekong Bluesman 04:01, 12 tháng 8 2005 (UTC)

Đúng Nhưng định lý của ông ta được phát biểu ở nhiều dạng tôi chỉ ghi ra 1 dạng tổng quát còn những dạng khác của hình học sơ cấp để cho mấy học sinh vào ghi tiếp. Tôi nhây vào phụ bên toán 1 tí nó hơi chậm (chỉ cho 1 mình User:Bunnhia nhưng lâu nay Bunhia đâu mất tiêu.

Làng Đậu 18:40, 12 tháng 8 2005 (UTC)

Ông là Apollonius sao vẫn để tên bài viết là như vậy? Boy loveless (thảo luận) 15:45, ngày 13 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đã sửa lại. GV (thảo luận) 15:53, ngày 13 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cảm ơn GV.Boy loveless (thảo luận) 15:59, ngày 13 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Định lý Apollonius”.