Thảo luận:Đồng Hỷ

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Apple trong đề tài Untitled
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Ai biết về các đơn vị hành chính của các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên thì sửa giúp. Ngay trong bài này đã có điểm mâu thuẫn: Động Linh Sơn thuộc xã Linh Nham nhưng không có tên xã này trên danh sách ở trên. An Apple of Newton thảo luận 08:46, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)Trả lời

Untitled sửa

Đúng là huyện Đồng Hỷ này chỉ có 17 xã và không có xã nào tên là Linh Nham. Có thể động Linh Sơn thuộc xã Linh Sơn. NAD 0108 09:38, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)NAD 0108Trả lời
Đơn vị hành chính cấp phường/xã có đủ tiêu chuẩn để đưa vào Wikipedia ko? Nếu ko đủ thì đâu cần dùng liên kết [[ ]]. NAD 0108 17:37, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)NAD 0108Trả lời
Mọi người đã bỏ phiếu chấp thuận các bài viết về các đơn vị hành chính cấp phường/xã. An Apple of Newton thảo luận 22:47, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Đồng Hỷ”.